Visima Solutions erbjuder produkter och tjänster inom främst följande områden

Standardsystemet Akili

Akili är en serie administrativa system där kärnan är gemensam. Flera varianter av Akili är under uppbyggnad.

Kundspecifika system

Genom att förenkla vardagsprocesserna kan ofta betydande tid frigöras och resurser effektivare utnyttjas.

B2B Help

Utvecklar ni med DataFlex eller Pervasive.SQL?
Vi går in som extra resurs vid tillfälliga toppar, långa jobb eller när ni behöver spetskompetens till speciella delar.
Även hjälp med utbildning och stöd i utvecklingsprocessen.