VStools består av ett antal program och programmeringspaket för underlätta för DataFlex-programmerare att utveckla och distribuera sina applikationer.

Kostnaden för VStools är €200 (exkl. moms) men de kompilerade programmen nedan är fria att ladda ner.

VStools består av

  • VSdb
  • VSimport / VSexport
  • VSindex
  • VSjson
  • VStest

VSdb

Program och paket för att synkronisera databasstrukturer mellan olika databaser oavsett plattform.

Programmet finns för nedladdning (2019-11-01).

Äldre versioner (2017-01-03).

En kort introduktion av VSdb finns på YouTube.

För att kunna integrera i egna system krävs licens, dvs programmeringspaketen.

VSimport / VSexport

Program och paket för att importera och exportera data i semikolonseparerade filer. Filer kan även skapas i Excel, VDFQuery och liknande verktyg.

Programmet finns för nedladdning (2019-11-01).

Äldre versioner (2017-01-03).

VSindex

Paket för att skapa vallistor med fritextsökning, exempelvis till kunder, artiklar, osv.

VSjson

Paket för att skapa och läsa json-data.

VStest

Paket för att underlätta skapande av automatiska systemtester.